Այս նկարի կամ տեքստի հիման վրա կատարիր նշում խնդրի լուծման վերաբերյալ:
 
Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները հավասար են \(2,3\) սմ և \(6\) սմ: Հաշվիր ուղղանկյան \(y\) պարագիծը, եթե նրա փոքր կողմը մեծացվի \(x\) անգամ: