Կառուցիր տրված ֆունկցիայի գրաֆիկը և պարզիր դրա հատման կետի կոորդինատները \(Oy\) առանցքի հետ:

1) Լրացրու աղյուսակի դատարկ վանդակները:
2) Օգտագործելով աղյուսակը՝ կառուցիր ֆունկցիայի գրաֆիկը:
3) Գտիր \(Oy\) առանցքի հետ հատման կետի կոորդինատները:
 
y=2x+2 
 
1) Աղյուսակ`
 
\(x\)
−1
0
1
\(y\)
 
2) Գրաֆիկ.
3) \(Oy\) առանցքի հետ հատման կետ` (i;i)