Լրացրու բաց թողնված բառերը:                                                           
 
Տրված է  ֆունկցիայի գրաֆիկը` 
\(y = kx+b\)
 
Ֆունկցիայի գրաֆիկ է հանդիսանում
:
 
Լրացրու անհավասարության նշանը՝
 
\(k\) \(0\),
 
\(b\) \(0\)
min05xpl1.jpg