Գրիր այն ուղիղ գծի հավասարումը, որն անցնում է y=8x+8 և y=46x գծային ֆունկցիաների գրաֆիկների հատման կետով և զուգահեռ է օրդինատների առանցքին:
 
Պատասխան՝ գրաֆիկների հատման կետի կոորդինատները՝ i;i
 
Հատման կետով անցնող և օրդինատների առանցքին զուգահեռ ուղղի հավասարումը՝ i=i