Առանց կառուցելու որոշիր y=x+3 և y=4x6 գծային ֆունկցիաների գրաֆիկների հատման կետի կոորդինատները:
 
Պատասխան՝ հատման կետի կոորդինատներն են՝ i;i