Որոշիր հետևյալ y=2x+1 գծային ֆունկցիայի արժեքները [0;2] հատվածի ծայրակետերում (առաջին պատուհանում գրիր փոքր արժեքը):  
 
Պատասխան՝  և