Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գծային ֆունկցիայի արգումենտը 1.5Մ.
2. Գծային ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակի լրացում 2Մ.
3. Ֆունկցիայի գրաֆիկի հատումը Оy առանցքի հետ 2Մ.
4. k և b գործակիցների որոշելը 2Մ.