Գտիր y=x7 գծային ֆունկցիայի հատման կետի կոորդինատները \(x -երի\) առանցքի հետ:   
 
Պատասխան` i;i