Ինչպիսի՞ անկյուն է կազմում y=0,5x+3 ֆունկցիայի գրաֆիկը \(x\) անկախ փոփոխականների առանցքի դրական ուղղության հետ:
 
Նշիր ճիշտ պատասխանը: