Արդյո՞ք y2+d2=y+d22yd հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորիր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո աջ մասում ստացվում է՝ i2ii2 արտահայտությունը:
 
Եզրակացություն՝ հավասարությունը  նույնություն: