Արդյո՞ք cd2=dc2 հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորիր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է` ciiici+i2 արտահայտությունը:
 
Աջ մասում ստացվում է` diiidc+i2 արտահայտությունը:
 
Եզրակացություն՝ հավասարությունը  նույնություն: