Արդյո՞ք zv=(vz) հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորիր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ստացվում է այս արտահայտությունը՝ iiv
(նշանը գրիր առանձին պատուհանում)
 
Հավասարությունը  նույնություն: