Ընտրիր նույնություն հանդիսացող հավասարությունները: