Գտիր այն հավասարությունները, որոնք նույնություններ են հանդիսանում: