Արդյո՞ք (2+y)(8+y)=y2+10y+16 հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորիր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է այս արտահայտությունը՝
Եզրակացություն՝ հավասարությունը  նույնություն: