Արդյո՞ք ճիշտ է, որ (a5)(a+11)=a2+6a55 հավասարության ձախ մասը հավասար է աջ մասին: Ստուգի՛ր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է այս արտահայտությունը՝