Արդյո՞ք (v+r)(vr)+(r+x)(rx)=(vx)(v+x) հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորի՛ր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է i2iii արտահայտությունը:
 
Ձախ մասը  աջ մասին:
 
Հավասարությունը  նույնություն: