Ապացուցիր, որ a+y2zya(y+z2a)(yz)+(z+a2y)(az)+14 արտահայտության արժեքը չի փոխվում փոփոխականների ցանկացած արժեքների դեպքում:
 
Արտահայտության արժեքը հավասար է՝ :