Արդյո՞ք n+12n12=(n2+1)24n2 հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորիր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է՝
 
Աջ մասում ստացվում է՝
Եզրակացություն՝ հավասարությունը  նույնություն: