Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Նույնություններ (զրո և մեկ) 2Մ.
2. Նույնություններ (գումարման և բազմապատկման հատկությունները, կոտորակի կրճատում) 2Մ.
3. Հակադիր երկանդամներ 2Մ.