Նոր տպագրական մեքենան \(1\) րոպեում տպում է 12 էջով ավել, քան հին մեքենան: 5 րոպե աշխատելով նոր մեքենայի վրա՝ տպեցին 18 էջով ավելի շատ, քան 7 րոպե՝ աշխատելով հին մեքենայի վրա: 
 
Քանի՞ էջ է \(1\) րոպեում տպում նոր տպագրական մեքենան:
 
Նոր տպագրական մեքենան \(1\) րոպեում տպում է  էջ: