Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Շարժման խնդիր 4Մ.
2. Շարժման խնդիր, գետի հոսանք 4Մ.
3. Շարժման խնդիր, երկու նավակ 4Մ.
4. Երեք հաջորդական կենտ թվեր 6Մ.
5. Նույն ուղղությամբ շարժման խնդիր 4Մ.