Արդյո՞ք 7-ը հանդիսանում է 9x+4=2x հավասարման անհայտի գործակից: