Գտի՛ր 35 ·y9=14+y5 հավասարման արմատը:
 
Պատասխան՝ \(y =\)