Պարզիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը:
 
Տրված է ուղղանկյուն, որի կողմերը հավասար են 1,5xև 6y:
 
Ո՞րն է տրված ուղղանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևը:
 
Պատասխանի տարբերակներ՝