նշանը փոխարինիր այնպիսի միանդամով, որ կատարվի հետևյալ հավասարությունը՝ 7c3d4=35c12d11:
 
նշանը փոխարինենք այս միանդամով՝
 
Պատասխան՝ icidi