Հնարավոր է արդյո՞ք  ներկայացնել \(A\) միանդամը որևէ \(B\) միանդամի քառակուսու տեսքով, եթե A=49x7: Եթե հնարավոր է, ապա ինչպե՞ս (եթե հնարավոր չէ, ապա երկրորդ պատուհանում գրիր "ոչ"):
 
Պատասխան՝  Bi