Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Միանդամների բազմապատկում 1Մ.
2. Միանդամի ներկայացումը մեկ այլ միանդամի քառակուսու տեսքով 1Մ.
3. Միանդամի աստիճան բարձրացնելը 1Մ.