Գտիր տրված միանդամների արտադրյալը՝ 6x11b:
 
Տրված միանդամների արտադրյալը հավասար է՝ ibx: