Որոշիր ճիշտ տարբերակը:
 
2,5s2m(0,5s2m)sms արտահայտության արժեքը հավասար է՝