Որոշիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը:
 
Այս 17a257a25 արտահայտության արժեքը հավասար է՝