Գտիր հավասարման արմատը՝ 12x+15x110x=6:
 
Պատասխան՝ \(x=\)