Ներդրողը բանկում որպես ավանդ դրեց որոշակի գումար՝ տարեկան 9% եկամուտով: Մեկ տարի անց նա իր ավանդից հանեց 600 դոլարին համարժեք դրամ: Արդյունքում նրա հաշվին մնաց գումար, որը հավասար է սկզբնական գումարի կեսին: Որքա՞ն գումար կլինի նրա հաշվին երկրորդ տարվա վերջին: 
 
Պատասխանը կլորացրու՛ լուծման միջանկյալ և վերջնական փուլերում:
 
Ներդրողի հաշվին երկրորդ տարվա վերջում կլինի  դոլարին համարժեք դրամ: