Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Հարցեր միանդամի սահմանման վերաբերյալ 1Մ.
2. Միանդամների գումարը 1Մ.
3. Միանդամների գումար 1Մ.