Ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը:
  
Միանդամները, որոնցում փոփոխականների աստիճանների արտադրյալները հավասար են, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դրանց հերթականությունները տարբեր են, կոչվում են