Առավել ռացիոնալ եղանակով հաշվիր 42.4122.412 արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝