Գտիր 6a+7b3a4b հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, եթե \(a = \) 7.5, \(b=\)2.5
 
Պատասխան՝