Արդյո՞ք իմաստ ունի հետևյալ կոտորակը՝
 
3.21.510+1,6:350,40,4
 
Պատասխան՝
 
Գտի՛ր տրված կոտորակի արժեքը, եթե այն իմաստ ունի:
 
Եթե կոտորակն իմաստ չունի, ապա որպես պատասխան գրի՛ր «ոչ»:

Պատասխան՝ i