415+36:32 արտահայտության մեջ փակագծերը տեղադրի՛ր այնպես, որ արտահայտության արժեքը լինի ամենափոքրը:
 
Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր * նշանը:
 
Պատասխան՝