Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Թվերի գումարի և տարբերության հաշվումը 1Մ.
2. Կարդա արտահայտությունը 2Մ.
3. Թվային արտահայտության արժեքը 3Մ.