Ներկայացրու 127 թիվը 13 և 3 թվերի աստիճանների տեսքով:

1. 127=3i

2. 127=13i