Բացասական ցուցիչով աստիճան
Եթե \(n\)-ը բնական թիվ է և a0, ապա an գրելով` հասկանում են an=1an
Օրինակ
42=142=11691=191=19

Նշենք մի նույնություն, որը գործնականում հաճախ է օգտագործվում՝

abn=ban, մասնավորապես՝ 1an=an,a0

Օրինակ

1.232=322=942.32=132=193.153=53=125

Բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունները տեղի ունեն նաև բացասական ամբողջ ցուցիչների դեպքում:

1. Միևնույն թվի աստիճանները բազմապատկելիս ցուցիչները գումարվում են՝ asat=as+t

Օրինակ

a3a5=a3+(5)=a8

2. Միևնույն թվի աստիճանները բաժանելիս ցուցիչները հանվում են՝ as:at=ast

Օրինակ

a3:a7=a3(7)=a3+7=a4

3. Աստիճանը աստիճան բարձրացնելիս ցուցիչները բազմապատկվում են՝ ast=ast

Օրինակ

a35=a3(5)=a15

4. Երկու թվերի արտադրյալի աստիճանը հավասար է այդ թվերի նույն աստիճանների արտադրյալին՝ abs=asbs

Օրինակ
ab3=a3b3
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: