162 արտահայտության արժեքը հավասար է՝
 
Պատասխանը գրիր կոտորակի տեսքով:
 
Պատասխան՝ ii