Լուծիր անհավասարումների համակարգը՝ x+9>010x<30
 
Պատասխան՝ x(;\()\)