Լուծիր անհավասարումների 13x>-626.2x3>6.7x+3 համակարգը:
  
Անվերջությունների փոխարեն տեղադրիր +Ան և -Ան:     
 
xi;i