Լուծիր անհավասարումների տրված 3x>x2(7x+1)10x(1+4x)216x2 համակարգը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ընտրիր համակարգի ամբողջ լուծումները: