Լուծիր անհավասարումների համակարգը՝ x+3>0x7>0
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: