Լուծիր անհավասարումների x13.5>0x+18.9>0 համակարգը:
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: