Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Անհավասարությունների համակարգի կազմում 2Մ.
2. Ավելի բարդ համակարգի լուծում 4Մ.
3. Անհավասարումների համախմբի լուծում 2Մ.
4. Համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը 1Մ.