Լուծիր համախումբ պարունակող համակարգը:
 
x>4x<77x10<18
 
Անվերջության փոխարեն տեղադրիր  \(«-Ան»\) կամ  \(«+Ան»\):
xi;i